Actueel

Vele handen maken licht werk!
Wij zoeken bestuursleden, werkgroepenleden of andere vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan onze buurtschap.

Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen ook actief op Facebook
Wij hebben ook een Facebook pagina. Via Facebook houden wij u op de hoogte van alle activiteiten die met enige regelmaat georganiseerd worden. Ook van andere zaken houden wij u op de hoogte, zoals de oud-papier container. Ook komt u via Facebook met ons in contact en kunnen wij met elkaar communiceren.

Activiteiten
Wij organiseren vele activiteiten, zoals een bingo, crea-avond,Palmpasen voor de kinderen, Koningsdag etc. Kijk voor alle activtiteiten dit jaar op onze activiteitenkalender

Ons nieuwe buurtgebouw De Dobbe


Vergadering bijwonen?
Het bestuur vergadert 4x per jaar. Tweemaal per jaar organisere wij een Algemene Leden Vergadering, dat is een openbare vergadering. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen, kennis te maken en vooral mee te praten. De Algemene Leden Vergaderingen staan voor 26 maart en 26 november 2018 op de agenda. Heeft u vragen aan het dagelijks bestuur? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen e.o.
Dordsedijk 404, 7891 NN te Klazienaveen                                                  
Tel:  0591-318646
Email: de.dobbe-t@telfort.nl   
Bankrekeningnr:  NL28RABO0332365492